Faeta slepe fly er basert på Atec 321 Faeta. Det er forsterket og modifisert for å kunne utføre opptrekk av seilfly opp til MTOV på 750 kg. I praksis vil ikke en ordinær Faeta 321 kunne bygges om til slepe fly. De vesentlige endringene i forhold til standard utgaven er forsterking i deler av kroppen, innfestning for slepeutstyr, opplegg for utløsning av slepekrok, utvendig speil eller tv monitor til overvåkning av seilflyet.